Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 08 2012

kruchablondynkaa
7350 c479 390
Reposted fromzamulasz zamulasz viapunkahontaz punkahontaz
kruchablondynkaa

Prawda jest taka, że czasem patrzymy na kogoś i przestajemy go kochać , bo zacząl lubić musztardę.

A czasem trafia się taki ktoś, kto zawodzi nas najmocniej na świecie, a my chcemy być przy nim.

— A wtedy to ja współczuję...
Reposted fromSzpilko Szpilko viapunkahontaz punkahontaz

April 07 2012

kruchablondynkaa
W sercu dźwigam twoje serce.
— Agnieszka Osiecka
Reposted fromcompromise compromise viayourheartbeat yourheartbeat
kruchablondynkaa
2144 15e1 390
Reposted fromkasias3112 kasias3112 viaejMarta ejMarta
kruchablondynkaa
3220 6680 390
albo przez takie tam.
Reposted fromaaiss aaiss viaejMarta ejMarta
kruchablondynkaa
9909 d32d 390
Reposted fromproof proof viaejMarta ejMarta

January 19 2012

kruchablondynkaa
3226 52ca 390
Reposted frommadmuazel madmuazel
kruchablondynkaa
kruchablondynkaa
- Zna pan te dni kiedy wszystko jest parszywe?
- Wszystko parszywe? To znaczy smutne?
- Smutno ci jest gdy jesteś gruby albo gdy pada. Parszywie jest gdy jest strasznie. Nagle zaczynasz się bać i nie wiesz dlaczego.
— Śniadanie u Tiffaniego
Reposted fromheroine88 heroine88 viapsycha psycha

December 20 2011

kruchablondynkaa
  "Wiesz, co jest z Tobą nie tak, Panno Niczyja? Jesteś tchórzem, boisz się przyznać, że życie jest warte i że ludzie są zdolni do miłości. Chcemy należeć do innych, bo to jedyna szansa na prawdziwe szczęście. Nazywasz siebie wolnym duchem i dziką istotą. Przeraża Cię myśl, że ktoś zamknie Cię w klatce. Skarbie, Ty już w niej jesteś. Sama ją sobie zbudowałaś. Wszędzie czujesz się jak w klatce. Nieważne dokąd uciekasz, zawsze wpadasz na siebie..."

                                                  Breakfast at Tiffany's
Reposted fromNieOdejdeStad NieOdejdeStad viamefir mefir

December 19 2011

kruchablondynkaa
Nie obiecuję Ci, że już nie będziesz o nim myślała. Będziesz, ale ze spokojem.
Reposted frommefir mefir viaparachute parachute
kruchablondynkaa
Jesteśmy dla siebie trochę nielegalni.
— z jabbera
Reposted fromanks anks viaparachute parachute
kruchablondynkaa
Bardzo ją drażnił, ale gdyby mogła, zostałaby z nim na zawsze.
— Odette i inne historie miłosne
Reposted fromdzisalbojutro dzisalbojutro viaparachute parachute
kruchablondynkaa
5229 e02b 390
kruchablondynkaa
Reposted fromsiostsenica siostsenica viamadmuazel madmuazel
kruchablondynkaa
5996 ff88 390
Reposted frommadmuazel madmuazel

December 14 2011

kruchablondynkaa
Tylko krowy chodzą stadem, lwy zawsze samotnie.
Reposted fromnimfomanka nimfomanka viainaccessible inaccessible

December 12 2011

kruchablondynkaa
1581 26ac 390
Reposted fromelluize elluize viadoubleespresso doubleespresso

December 10 2011

kruchablondynkaa
Meżczyźni nie reagują na słowa. Reagują na brak kontaktu.
— "Dlaczego mężczyźni kochają zołzy?"
Reposted fromwhitewine whitewine viajoda joda

December 08 2011

kruchablondynkaa
Mówią, że sztuką jest wybaczyć, według mnie sztuką jest ponownie zaufać.
Reposted frommaybeyou-xx maybeyou-xx
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl